>

استودیو کروماکی درخت

  • خانه
  • /
  • استودیو کروماکی درخت

استودیو کروماکی درخت

استودیو کروماکی درخت یکی از بزرگترین و کاملترین استودیوهای کروماکی جنوب کشور در شهر شیراز می باشد که تخصصی برای ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی

ساخته شده است. ابعاد این استودیو 11 متر در 6 و ارتفاع 4 متر می باشد و ورود خودرو به داخل مجموعه برای ساخت تیزر امکان پذیر می باشد.